zee

  De constructie van trapezia en viervlakken waarvan de contouren onder een bepaalde hoek bezien een zuiver vierkant vormen en de ontkrachting van deze optische simulatie door de natuur