zee

 

De constructie van trapezia en viervlakken waarvan de contouren onder een bepaalde hoek bezien een zuiver vierkant vormen
en de ontkrachting van deze optische simulatie door de natuur